WIZJA

Projektujemy maszyny zgodnie z zasadami Lean Six Sigma, chcemy żeby były łatwe w obsłudze, gwarantowały stabilny proces oraz wysoką dostępność. W naszych systemach implementujemy rozwiązania Przemyslu 4.0 aby dane były bezpieczne i łatwo dostępne aby móc przewidzieć trendy i w pore na nie zareagować.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszych rozwiązań jest dla nas kluczowe i w tym obszarze nie idziemy na kompromisy. Każdy projekt zaczyna się od analizy ryzyka. Bezpieczeństwo to nie tylko brak urazów ale również ergonomia stanowisk, aby były łatwe i przyjazne dla operatora.

 

Jakość

Jesteśmy dumni z poprawy jakości produktów dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań. Systemy wizyjne, kontrola dostępu czy dane statystyczne pomagają pozwolą na zwiększenie stabilności procesu, oraz minimalizację strat. Produkty zgodne ze specyfikacją są kluczem do zadowolenia klienta.

 

Wydajność

Wydajność jest kluczem do osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu z inwestycji. Dzięki modelom wirtualnym jesteśmy w stanie zweryfikować założone cykle produkcyjne na etapie projektu. Dbamy o to aby nasze systemy były precyzyjne, powtarzalne i szybkie.

 

Łatwość obsługi

Nieodłącznym elementem procesu technologicznego jest człowiek. Dbamy o to aby użytkowanie maszyny było dla niego łatwe i intuicyjne. Skupiamy się na interfejsie, rozwiazaniach poka-yoke, oraz żeby przeglądy serwisowe były łatwe i szybkie.

 

Łączność

Przemysł 4.0 jest przyszłością. Sztuczna inteligencja, dostęp do danych w chmurze, predykcja zachowania maszyn oraz procesów pomagają w osiąganiu operacyjnej doskonałości. Dzięki naszym umiejętnościom, wdrożysz je u siebie.

 

Wsparcie

Zapewniamy pełne wsparcie od momentu pomysłu systemu aż po jego wdrożenie i użytkowanie. Dzięki naszej szerokiej wiedzy doradzimy jakie rozwiązania są dla Ciebie najlepsze. Zbadamy również rynek, aby znaleźc na nim rozwiązania najlepiej pasujące do Twoich wymagań.

 

Scroll to Top